Vanwege de coronamaatregelen konden de laatste drie concerten in de Oude Kerk helaas niet doorgaan.
Voor de komende orgelconcerten van Berry van Berkum (op 21 juni) en Gonny van der Maten (op 12 juli) mogen er maar 30 bezoekers bij het concert aanwezig zijn in de kerk.

U kunt zich hiervoor aanmelden:
Stuur uw aanmelding (onder vermelding van de concertdatum) per mail naar dok-concerten@famsolleveld.nl
Per aanmelding mogen maximaal 2 personen uit 1 huishouden worden aangemeld
De eerste 30 verzoeken (personen) worden gehonoreerd en ontvangen een bevestigingsmail en een protocol dat geldt bij het bezoeken van het concert.
Valt uw aanmelding buiten de 30 bezoekers die worden toegelaten, dan ontvangt u daarover geen mail.
De bevestigingsmail dient als toegangsbewijs en moet worden getoond bij de ingang van de kerk.

Het concert wordt live gestreamd via https://kerkdienstgemist.nl/stations/687-De-Oude-Kerk-Soest Zo kunt u het concert in uw eigen huis live beluisteren.
Omdat aan de organisatie van de DOKconcerten kosten verbonden zijn, vragen wij de luisteraars van de live-stream om een financiële bijdrage over te maken via NL30 INGB 0009 4453 40 t.n.v. Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest (ANBI status), onder vermelding van ‘DOK concert + de datum van het betreffende concert′. Op deze manier blijft het mogelijk om mooie, kwalitatief goede concerten te blijven organiseren. Onze hartelijke dank alvast.

Share This