Vrienden van Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest


Word een Vriend

Word een Vriend

Stimuleer onze activiteiten in en om de Oude Kerk en word Vriend van Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest!
Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest is volledig afhankelijk van giften en valt onder de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Daarmee is de stichting een door de belastingdienst erkend cultureel goed doel en is uw financiële steun aftrekbaar voor de belasting.

Met een jaarlijks bedrag naar eigen keuze (minimaal € 25 per jaar) ondersteunt u onze activiteiten.
Het bankrekeningnummer is NL30 INGB 0009 4453 40 t.n.v. Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest, onder vermelding van ‘gift (vul jaartal in)’. Het RSIN-nummer van de stichting is 8163.50.565.

Als dank voor uw betrokkenheid ontvangt u:

  • Vooraankondigingen van tentoonstellingen en concerten
  • Een jaaroverzicht van alle activiteiten in de Oude Kerk
  • Eén keer per jaar gratis toegang bij een orgelconcert
  • Een gratis drankje na afloop van de concerten (behalve tijdens zomeropenstelling, dan zijn er geen drankjes)
  • Bij een bedrag van € 50 per jaar (of meer) mag u één keer per jaar een gratis introducé meenemen
  • Met een bijdrage van € 750 ineens wordt u ‘Vriend voor het leven’ en geniet u jaarlijks alle bovengenoemde voorrechten

Vul uw gegevens hieronder in en u ontvangt van ons een bevestiging.

Oude Kerk Soest

Ja, ik word vriend van Stichting Kerk&Cultuur Oude Kerk Soest

5 + 2 = ?

Met het invullen een aanvinken van de SEPA-machtingen in bovenstaand formulier geeft u toestemming aan:

  • Stichting Kerk&Cultuur Oude Kerk Soest om jaarlijks een incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en;
  • uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan Stichting Kerk&Cultuur Oude Kerk Soest.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze penningmeester via info@kerkencultuursoest.nl

Stichting Kerk en Cultuur Soest