Expositie Kruiswegstaties van Henk van Loenen in de Oude Kerk

Expositie Kruiswegstaties van Henk van Loenen in de Oude Kerk

Door Thilly Addink, secretaris Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest

In de 40-dagentijd hangen de 14 ‘Kruiswegstaties’ van kunstenaar Henk van Loenen in de Oude Kerk. Om deze de komende periode tot Pasen te kunnen bezichtigen is de kerk nog open op zaterdag -en zondagmiddag 26 en 27 maart, 2, 3, 9 en 10 april van 14.00 tot 16.00 uur.

De Kruisweg als ‘weg van devotie’ gaan, dateert in de traditie van de Kerk van de late Middeleeuwen. De 14 Kruiswegstaties in de Oude Kerk van Soest zijn op een hédendaagse manier verbeeld door de beeldend kunstenaar en dichter Henk van Loenen. Henk van Loenen ( Hilversum, 1946) tekende van jongs af aan en publiceerde onder het pseudoniem Juliën Holtrigter 7 gedichtenbundels. Zijn werk gaat over kíjken en na lang aarzelen en schetsen ( hoe durf je als semi-professioneel kunstenaar zo’n beladen onderwerp te verbeelden), schilderde hij in 2018 deze kruisweg, met als titel ‘Minste/Meeste’. Bij de staties stelde hij de vraag: ‘ Wat is Jezus? …. i.s.m. de vraag welke betekenis heeft zijn levens-weg voor ons vandaag ?’

In één van zijn gedichten: ‘Spoor’… verwoordt hij het zo:

‘Iemand deelt wat ie heeft, verliest zich, staat dóódsangsten uit… Iemand deelt lichaam en bloed en weet niet dat ie een spoor achter laat door alle eeuwen….’
Tegelijk weet hij zich als een figurant in een film, die ónbegrijpelijk is. Een film waarvan je wel een plot vermoedt, maar die toch een collage van losstaande beelden blijft… Een film echter waarin je een rol zou kunnen spelen…

Bij statie 8 dringt zich de vraag op: Was Jezus een naïeveling of een nederige?
Als ik aan Jezus denk, dan zie ik ogen… ogen die ‘vergeten’ mensen zien. Ogen die de waarde zien in elk mens… Ogen die zien wat er in je binnenste leeft aan verlangen en verdriet…

Als ik aan Jezus denk, hoor ik een stem die je hart raakt én die hoop geeft.. Een stem die aanspoort en moed geeft om je leven te veranderen, een stem die roept om recht , gerechtigheid en vrede…
Als ik aan Jezus denk, denk ik aan een hart, vrij en vol liefde en vergeving.. Een hart dat iedereen een káns geeft…
Kom er eens om in deze wereld, zó uniek en kostbaar…

Engelbewaarder van Wasili Wasin in de Oude Kerk

Engelbewaarder van Wasili Wasin in de Oude Kerk

Door Thilly Addink, secretaris Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest

‘Maria zart’, met dit orgelspel uit zowel de Rooms-katholieke als de Lutherse traditie begon op 9 januari jl. een bijzondere dienst van Woord en gebed rond de Umilenya icoon van de Russische kunstenaar Wasili Wasin, die blijvend in het koor van de Oude Kerk hangt. Deze dienst is nog terug te zien en luisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/687/events/recording/164171880000687
Ds. C. Bregman schreef hierover in Dichtbij: ‘Het is een bijzonder samengestelde icoon: van rechts naar links zien we Maria met het Kind, vergezeld van een engel en in de bovenhoek een gévende hand. Maria draagt Jezus en Hij omhelst haar, wang aan wang. Dit innige beeld toont de intense verbondenheid van Maria, ‘de moeder van de Heer’, met Christus en zó is zij ook ‘moeder van de gelovigen’. In het Russisch heet zo’n icoon een ‘Umilenya’, dat doorgaans vertaald wordt met ‘tederheid’ , maar eigenlijk alles omvat wat kwetsbaar ons raakt, ontroerend, zacht, lief is en om bescherming vraagt. Heel sprekend is het dus dat Wasili Wasin deze twee als ‘vanuit den hoge’ een beschermengel gegeven heeft.’

Inmiddels zijn de iconen uit de expositie terug naar hun eigenaar, maar op initiatief van een aantal gemeenteleden, kregen we als St. Kerk en Cultuur van het College van Kerkrentmeesters toestemming om deze Umilenya-icoon voor de Oude Kerk te kopen en daarmee kreeg ze haar plaats in deze oecumenische vierplek. De aankoop werd mogelijk middels een bijdrage uit voorheen ‘het Verjaardagfonds’, dat bij de fusie van de verschillende wijkgemeentes tot één PGS gemeente, geoormerkt werd voor een mogelijk latere besteding ten behoeve van de vierplek Oude Kerk.
Heel bijzonder is het dus nu dat dit ‘kerkengoed’ – zó lange tijd na de Reformatie – een plaats kreeg in het koor van deze middeleeuwse kerk en dat de Gemeente van nu het Magnificat dat Maria zong , waarbij zíj de toon heeft gezet , elk jaar opnieuw zingend door mag geven….

Zomerconcert Carminis Consort

Zomerconcert Carminis Consort

Op zondag 14 augustus 2022 verzorgt het Carminis Consort het zesde zomerconcert tijdens de Zomeropenstelling van de Oude Kerk.
Het Carminis Consort bestaat uit: Ineke Baksteen (sopraan) Margareth Iping (mezzosopraan), Juun Voorhoeve (viola da gamba, barokgitaar en violone) en Tjalling Roosjen (klavecimbel en orgel).
Website: https://www.carminis.nl/

Meer informatie over het concert en de musici volgt t.z.t.

Zomerconcert Mickey Wagner en Lodewieke vd Steen

Zomerconcert Mickey Wagner en Lodewieke vd Steen

Op zondag 7 augustus 2022 is het vijfde zomerconcert tijdens de Zomeropenstelling van de Oude Kerk.
Uitvoerenden zijn Mickey Wagner (piano) en Lodewieke vd Steen (viool).

Meer informatie over het concert volgt t.z.t.

Zomerorgelconcert Jan Jansen

Zomerorgelconcert Jan Jansen

Op zondag 31 juli 2022 bespeelt Jan Jansen het Van Gruisen-Van Oeckelen orgel in de Oude Kerk.

Meer informatie over de organist en het concert volgt t.z.t.
Foto: Ger Vos