Zomeropenstelling in de Oude Kerk dit jaar!

Zomeropenstelling in de Oude Kerk dit jaar!

We zijn heel blij dat er deze zomer weer een zomeropenstelling van de Oude Kerk mogelijk is!
In de periode van 18 juli t/m 29 augustus 2021 staan de deuren van de Oude Kerk open voor bezoekers, dinsdag t/m zondag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Kom meer te weten over het oudste gebouw van Soest, beleef de stilte, steek een kaarsje aan, bekijk de expositie van de Soester kunstenaar Peter van Oostzaanen of het in 2017 in de kerk geplaatste historische Van Gruisen-Van Oeckelen orgel. Voor kinderen is er een speurtocht door de kerk beschikbaar. De kerktuin ‘Hof van Lof’ staat volop in bloei en op alle woensdagen is er om 14.00 uur gelegenheid de toren van de Oude Kerk te beklimmen en te genieten van het prachtige uitzicht. Op alle zondagen zijn er zomerconcerten om 15.30 uur (vooraf aanmelden). Kortom: in de zomer is er van alles te beleven in en om de kerk!

Je/U vindt alle activiteiten in de agenda van Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest
Graag tot ziens deze zomer! ☀️

Zomeropenstelling Oude Kerk Soest

Zomeropenstelling Oude Kerk Soest

In de periode van 18 juli t/m 29 augustus 2021 staan de deuren van de Oude Kerk open voor bezoekers. U bent dinsdag t/m zondag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom.
Kom meer te weten over het oudste gebouw van Soest, daterend uit 1350. Beleef de stilte, steek een kaarsje aan, bekijk de expositie van de Soester kunstenaar Peter van Oostzaanen of het in 2017 in de kerk geplaatste historische Van Gruisen-Van Oeckelen orgel. Voor kinderen is er een speurtocht door de kerk beschikbaar. De kerktuin ‘Hof van Lof’ staat volop in bloei en op alle woensdagen is er om 14.00 uur gelegenheid de toren van de Oude Kerk te beklimmen en te genieten van het prachtige uitzicht (vooraf aanmelden via Frans Hoogeweg: 06-253 183 58 of frhoogeweg@telfortglasvezel.nl).
Op alle zondagen zijn er zomerconcerten om 15.30 uur (vooraf aanmelden via dok-concerten@famsolleveld.nl).
Kortom: in de zomer is er van alles te beleven in en om de kerk!
U vindt alle activiteiten in de kalender.

Toegang vrij, behalve tijdens de zomerconcerten op zondagmiddag vanaf 15.30 uur
Op maandagen is de kerk gesloten.

Een bijenhotel in de Hof van Lof

Een bijenhotel in de Hof van Lof

Door: Henk Dijkink, vrijwilliger kerktuin Oude Kerk

Soester Jaap van den Berg is een regelmatig bezoeker van onze kerktuin. Als deskundige op het gebied van solitaire, wilde bijen, is hij steeds op zoek naar nieuwe soorten. Door het veranderende klimaat trekken insecten uit zuidelijke streken steeds vaker in noordelijke richting, en komen ze dus ook in ons land terecht. En met de vele bloemen in de kerktuin treffen we ze dus ook daar aan. Zo spotte Jaap al de zeldzame lathyrusbij en de gehoornde metselbij in ‘De Hof van Lof’.

Jaap is als kenner van de solitaire bij actief in samenwerking met de gemeente Soest. Mede op zijn initiatief stimuleert onze gemeente burgerinitiatieven m.b.t. bijen en vlinders. “Soest is goed bezig, maar het kan nog altijd beter. Hoe meer bloemen, bomen, struiken en vaste planten er zijn hoe meer verstuiving er plaatsvindt door bijen en vlinders. We hebben de verstuivers tenslotte nodig voor ons voedsel”, verklaart Jaap. “We zijn blij dat we aan de criteria van ‘bijvriendelijke gemeente’ voldoen en zien dit vooral als aanmoediging om nog meer te doen. Als het gaat om biodiversiteit kan er nog veel meer gedaan worden in onze gemeente. Natuur in de bebouwde omgeving is geen overbodige luxe, er is werk aan de winkel voor iedereen!”

Door zijn inzet binnen onze gemeente mag Jaap op door hem gekozen locaties bijenhotels plaatsen, namens de gemeente Soest (NB: Jaap maakt ze zelf, samen met zijn broer Ruud). En dit is de reden dat er eind augustus een bijenhotel in onze kerktuin is geplaatst, aan de achterkant van het koor; speciaal voor de lathyrusbij en de gehoornde metselbij.
Een mooi cadeau voor onze ‘jarige’ kerktuin die op 10 september 2005 officieel werd geopend en dus al 15 jaar bestaat!

Foto: Henk Dijkink

Lathyrusbij in onze kerktuin

Lathyrusbij in onze kerktuin

Door: Henk Dijkink, vrijwilliger kerktuin Oude Kerk

Soester Jaap van den Berg is imker en deskundige op het gebied van solitaire, wilde bijen. Hij is initiatiefnemer van de
bijen- en vlindertuin aan de Boekweitland te Soest. Daarnaast zorgde hij ervoor dat gemeente Soest een bijvriendelijke
gemeente werd, als onderdeel van Nederland Zoemt. Kortom, een gedreven bijenvriend. Jaap neemt geregeld een kijkje in onze tuin. Recent trof hij een bijzondere bij in de lathyrus aan: de lathyrusbij, hoe origineel! Niet zeldzaam, maar wel speciaal, voor het midden van ons land. ‘De Hof van Lof’ is de derde locatie in Soest waar de bij is gezien.

De latyrusbij komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Maar doordat we met een warmer klimaat te maken krijgen, tref je de bij steeds vaker in meer noordelijke gebieden aan. In Nederland wordt de bij voornamelijk in het zuiden van Limburg en in Zeeland aangetroffen. Maar een opmars in noordelijke richting valt nu waar te nemen. Vorig jaar trof hij de gehoornde metselbij aan in “De Hof van Lof”, de eerste (!) waarneming in Soest. Reden voor hem om op de Nationale Open Imkerijdag (zaterdag 11 juli j.l.) een bijenfietsexcursie in Soest te organiseren en met 15 deelnemers diverse mooie bijen-locaties te bezoeken. En daar hoort ‘De Hof van Lof’ ook bij! Henk Dijkink heeft uitleg over het ontstaan van onze kerktuin gegeven, en Frans Hoogeweg was present om de groep te begeleiden de toren te beklimmen.
Foto: Jaap van den Berg

Zomeropenstelling in de Oude Kerk dit jaar!

Kerktuin Hof van Lof

Een wandeling door de ´Hof van Lof´, onze kerktuin aan de zuidzijde van de Oude Kerk, is zeker aan te raden! Rust even uit op het bankje en zoek er naar planten die in de Bijbel voorkomen.
In de zomer kunt u een beschrijving van de tuin meenemen uit het kastje bij de toegangspoort. Tijdens de zomeropenstelling (van 21 juli t/m 1 september, dinsdag t/m zondag tussen 13.00 en 17.00 uur) is ook de kerk geopend.  In de kerk is dan een beschrijving beschikbaar van een wandeling vanaf de Oude Kerk door de Kerkebuurt over de Soester Eng naar molen De Windhond.