Komende orgelconcerten te volgen via livestream

Komende orgelconcerten te volgen via livestream

Vanwege de coronamaatregelen konden de laatste drie concerten in de Oude Kerk helaas niet doorgaan.
Voor de komende orgelconcerten van Berry van Berkum (op 21 juni) en Gonny van der Maten (op 12 juli) is er maar een beperkt aantal plekken in de kerk zelf. Daarom wordt het concert live gestreamd via https://kerkdienstgemist.nl/stations/687-De-Oude-Kerk-Soest Zo kunt u het concert in uw eigen huis live beluisteren.

Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest vraagt luisteraars die via internet het concert volgen wel om een financiële bijdrage over te maken via NL30 INGB 0009 4453 40 t.n.v. Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest, onder vermelding van ‘DOK concert (+ datum)′. Zo kunnen we concerten in de Oude Kerk blijven organiseren. Veel dank alvast!

Geen zomeropenstelling in de Oude Kerk dit jaar

Geen zomeropenstelling in de Oude Kerk dit jaar

Helaas heeft de werkgroep Zomeropenstelling Oude Kerk moeten besluiten om de zomeropenstelling dit jaar niet door te laten gaan. De coronamaatregelen zullen in juli waarschijnlijk (deels) nog gelden en veiligheid voor zowel bezoekers als vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw in de kerk aanwezig zijn, staat uiteraard voorop. Daarom blijft het bord ‘de kerk is open’ deze zomer binnen.

De zomerconcerten zijn verplaatst naar volgend jaar en we hopen dat de geplande tentoonstelling van de Soester kunstenaar Peter van Oostzanen nu volgend jaar zomer in de Oude Kerk te zien zal. De kerktuin is natuurlijk wél open voor bezichtiging (met inachtneming van de coronaregels).

We zien uit naar de zomeropenstelling van 2021 en hopen u/jullie dan te zien!

Webshop Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest geopend!

Webshop Stichting Kerk & Cultuur Oude Kerk Soest geopend!

Vanaf vandaag is onze webshop geopend!
Via https://www.kerkencultuursoest.nl/winkel/ kunt u verschillende artikelen bestellen:

  • Boek: Van Oud naar Historisch, Een nieuw orgel voor de Oude Kerk te Soest
  • CD: Als een Feniks
  • DVD: Restauratie orgel Oude Kerk Soest

We hopen artikelen in de winkel in de loop van de tijd uit te breiden. Misschien kunt u hier over een tijdje ook wel uw kaartje voor concerten in de Oude Kerk bestellen. We houden u op de hoogte.

Via de webshop kunt u ook vriend van de stichting worden. Hiermee ondersteunt u de activiteiten die de Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest organiseert in de Oude Kerk. Meld u snel aan!

Word een Vriend

Word een Vriend

Stimuleer onze activiteiten in en om de Oude Kerk en word Vriend van Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest!
Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest is volledig afhankelijk van giften en valt onder de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Daarmee is de stichting een door de belastingdienst erkend cultureel goed doel en is uw financiële steun aftrekbaar voor de belasting (vanaf 1-1-2020). Het RSIN-nummer van de stichting is 8163.50.565.

Met een jaarlijks bedrag naar eigen keuze (minimaal € 25 per jaar) ondersteunt u onze activiteiten. Vul uw bedrag in en reken af via de winkelmand.

Als dank voor uw betrokkenheid ontvangt u:

  • Vooraankondigingen van tentoonstellingen en concerten
  • Een jaaroverzicht van alle activiteiten in de Oude Kerk
  • Eén keer per jaar gratis toegang bij een orgelconcert
  • Een gratis drankje na afloop van de concerten (behalve tijdens zomeropenstelling, dan zijn er geen drankjes)
  • Bij een bedrag van € 50 per jaar (of meer) mag u één keer per jaar een gratis introducé meenemen
  • Met een bijdrage van € 750 ineens wordt u ‘Vriend voor het leven’ en geniet u jaarlijks alle bovengenoemde voorrechten

SEPA-machtiging

Bij de SEPA-machtiging heeft u twee opties:
Ja, ik machtig Stichting Kerk&Cultuur Soest om het door mij opgegeven bedrag tot wederopzegging jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
Nee, Ik maak het opgegeven bedrag zelf jaarlijks over naar NL30 INGB 0009 4453 40 t.n.v. Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk Soest, onder vermelding van ‘gift (vul jaartal in)’

DVD: Restauratie Orgel Oude Kerk Soest

DVD: Restauratie Orgel Oude Kerk Soest

Gerard Voogt, penningmeester van het voormalige orgelfonds, heeft de restauratie van het Van Gruisen-Van Oeckelenorgel in de Oude Kerk te Soest met zijn camera gevolgd. De film die hij hiervan maakte, duurt van 22 minuten.